Top Players -- youth

PlayerTotal Awards (Best Batter, Bowler, All-Rounder)
Sahil Tanpure15
Arvin Bansal14
Neel Tiku11
Sheshank Shankar11
Tejas Yerramilli9
Arnav Manchepalli8
Rishab Mohan7
Mokshesh Sushant Shaha7
Dhareesh Lakkireddy6
Aran Pandey6
Vivek Chilakala6
Neal Parekh6
Roshan Rajesh6
Umair Ahsan5
Abhijith Haribabu5
Eshan Singh5
Nihal Bonthu5
Advay Patil5
Sidh Kapoor4
Krish R Jha4
Aaryaman Chopra4
Rajvir Mishra4
Dhruv Vadapalli4
Siddharth Suri4
Krish Kannan4