Top Player Wickets -- 3s (Youth)

PlayerTotal
Varun Jayanth8
Tejas Yerramilli8
Sahil Tanpure6
Arnav Manchepalli5
Saeed Nazeeruddin5
Rishi Khandelwal5
Safwan Hasan5
Priyanshu Kumar4
Roshan Rajesh4
Sheshank Shankar4
Arvin Bansal4
Neel Tiku4
Krish Katre3
Thejas P Srini3
Eshan Singh3
Arnav Mittal3
Atharv Dixit3
Aryan Sahai3
Aaryaman Chopra3
Krish Kannan3
Sifat Hasan3
Ishan Vig3
Rajdeep Brijesh3
Mohith Ram3
Vivek Chilakala3
Arjun Anand3
Arman Verma2
Varun Codambakkam2
Akilesh Swamy2
Advay Patil2
Swayam Uday Pharate2
Aayush Talreja2
Yash Nerlikar2
Dhruv Avadhanam2
Aakash Ramachandran2
Samvit Garg2
Thiruchelvam Arasu2
Spursh Kacharia2
Aniket Eaves2
Mounwik Mangamuri2
Rishab Mohan2
Sutej Mandadi2
Akshay Ashok Nair2
Kaushik Suresh Attulury2
Aariv Doshi2
Dhruv Vadapalli2
Umair Ahsan2
Vineeth Rajesh2
Nayan Nair2
Sahil Kancherla2
Aadya M. Naidu2
Pavan Kotti2
Bhrugu Mehta2
Kabir Khandelwal2
Ananth Gopi Krishnan2
Zubin Sannakkayala2