Top Player Runs -- Max 50s (Youth)

PlayerTotal
Vivek Chilakala6
Sahil Kancherla5
Arvin Bansal4
Abhijith Haribabu4
Mokshesh Sushant Shaha4
Eshan Singh4