Top 25 ARCL Players Ranking

RankPlayer NameMatchesRunsStrike RateWicketsAverage
1 Kanishk Lakhanpal 1752509108.6621810
2 Kris Raman Cheetahs 6601 181319692.8313415
3 Iliyas R Mohamed 184214085.3618812
4 Faisal Baqai 192177792.8421812
5 Imran Rafiq 212295193.129714
6 Vinay Ubale 1841683122.7620413
7 Rahul B Fubar 10078 1462544177.911317
8 Anand Subbaraj 142197186.2217011
9 Adnan Rahat 1691431121.0720311
10 Sherwyn Soff 1692873105.515518
11 Chenchuram Mannam 1482046114.9411814
12 Vaman Bedekar 1172002105.7612114
13 Kal Raman Cheetahs 5973 172112877.0520113
14 Santhosh Pillai 183115259.218814
15 Gurupurna Vasisht 1171878121.1611313
16 Gaurav A ChakdePhatte 4599 1081977121.4410016
17 Zafar Abbas 140185996.9710813
18 Rajiv Binwade 145149993.0514013
19 Nipun Shah 17188175.6219714
20 Gaurav Pancholi 1211574126.3212613
21 Arun N 1181555101.512014
22 Suman Tedla 1141727100.949815
23 Rajesh Dulam 781713145.669911
24 Keshore Bodavula 1411530167.2111713
25 Malinda M 971566141.4610913