Top 25 ARCL Players Ranking

RankPlayer NameMatchesRunsStrike RateWicketsAverage
1 Kris Raman Cheetahs 6601 189343099.3613915
2 Kanishk Lakhanpal 1812553108.1822210
3 Faisal Baqai 200183191.8722812
4 Iliyas R Mohamed 186214585.1518812
5 Imran Rafiq 215295393.19714
6 Anand Subbaraj 144203086.4617511
7 Sorabh Gandhi 1533661111.21810
8 Rahul B Fubar 10078 1532579177.3711617
9 Vinay Ubale 1841683122.7620413
10 Adnan Rahat 1781537123.6521611
11 Sherwyn Soff 1772955103.795518
12 Vaman Bedekar 1242083105.3612715
13 Chenchuram Mannam 1522099113.2812214
14 Kal Raman Cheetahs 5973 180117379.221414
15 Santhosh Pillai 191118058.9419714
16 Gurupurna Vasisht 1221969117.911614
17 Rajesh Dulam 881999146.3411311
18 Nipun Shah 18097776.2721213
19 Gaurav A ChakdePhatte 4599 1081977121.4410016
20 Zafar Abbas 140185996.9710813
21 Rajiv Binwade 145149993.0514013
22 Gaurav Pancholi 1251591127.0812713
23 Arun N 1211598101.5212414
24 Keshore Bodavula 1491618167.1511714
25 Prasanth Kesavan 124143582.9513411