Top 25 ARCL Players Ranking

RankPlayer NameMatchesRunsStrike RateWicketsAverage
1 Kris Raman Kris Raman 197352099.3514515
2 Kanishk Lakhanpal 1882660107.5222311
3 Faisal Baqai 208189192.4223213
4 Imran Rafiq 222307294.469714
5 Iliyas R Mohamed 187215685.3518812
6 Prasanth Kesavan 188216584.518312
7 Adnan Rahat 1861624124.2523011
8 Rahul B 1582644172.9211917
9 Anand Subbaraj 144203086.4617511
10 Sorabh Gandhi 1543678110.95810
11 Vinay Ubale 1841683122.7620413
12 Sherwyn Soff 1833042103.935518
13 Vaman Bedekar 1312199106.1313215
14 Chenchuram Mannam 1572255114.6412314
15 Nipun Shah 189126981.522114
16 Rajesh Dulam 972236144.2612212
17 Kal Raman Kal Raman 186117678.9322313
18 Santhosh Pillai 195120559.0120114
19 Gurupurna Vasisht 1221969117.911614
20 Gaurav A ChakdePhatte 4599 1081977121.4410016
21 Zafar Abbas 140185996.9710813
22 Rajiv Binwade 145149993.0514013
23 Akshaya Arora 17799495.3918714
24 Gaurav Pancholi 1251591127.0812713
25 Arun N 1211598101.5212414