Top Player Wickets -- 3s (Youth)

PlayerTotal
Varun Jayanth8
Tejas Yerramilli6
Sahil Tanpure5
Arnav Manchepalli5
Safwan Hasan5
Saeed Nazeeruddin5
Rishi Khandelwal5
Priyanshu Kumar4
Roshan Rajesh4
Sheshank Shankar4
Arvin Bansal4
Arjun Anand3
Aryan Sahai3
Aaryaman Chopra3
Ishan Vig3
Sifat Hasan3
Krish Kannan3
Rajdeep Brijesh3
Thejas P Srini3
Eshan Singh3
Krish Katre3
Mohith Ram3
Vivek Chilakala3
Atharv Dixit3
Kabir Khandelwal2
Dhruv Vadapalli2
Akilesh Swamy2
Akshay Ashok Nair2
Arnav Mittal2
Neel Tiku2
Pavan Kotti2
Varun Codambakkam2
Bhrugu Mehta2
Kaushik Suresh Attulury2
Zubin Sannakkayala2
Nayan Nair2
Sahil Kancherla2
Aadya M. Naidu2
Aayush Talreja2
Yash Nerlikar2
Swayam Uday Pharate2
Dhruv Avadhanam2
Umair Ahsan2
Vineeth Rajesh2
Aakash Ramachandran2
Spursh Kacharia2
Aniket Eaves2
Mounwik Mangamuri2
Samvit Garg2
Thiruchelvam Arasu2
Rishab Mohan2
Sutej Mandadi2
Arman Verma2